Binomo vs Binomo

Binomo vs Binomo

Ringkasnya, apa yang saya katakan adalah bahawa Indeks adalah sekumpulan banyak saham syarikat yang berbeza yang mempunyai persamaan seperti berada di zon ekonomi yang sama atau ...